آنچه در زیر آمده است، فهرستی از اختراعات فناورانه مهم و عمده است. شایان ذکر است که تاریخ اختراعات غالباً بحث برانگیز بوده است. بسیاری از اختراعات توسط چند نفر مختلف، تقریباً در یک زمان، صورت گرفته‌اند و یا سال‌ها پیش از آن که مخترعی آن‌ها را به شکل عملی ارائه کند توسط فرد دیگری به شکل غیرعملی اختراع شده بوده‌اند. در فهرست زیر، در مواردی که ابهام وجود داشته، تاریخ نخستین نمونه عملی، مورد استفاده قرار گرفته است.
تذکر: برخی از نام محل‌هایی که اختراع در آن‌ها صورت گرفته، نام امروزی کشورهاست هر چند در آن زمان چنین نام یا کشوری وجود نداشته است. اختراعاتی که نام مخترعشان معلوم است در جلو آن آورده شده به علت زیاد بودن در چند پست انها را میزنم

● عصر سنگ

▪ زمان نامشخص: موسیقی و زبان
▪ ۴/۲ میلیون سال پیش: ابزارهای سنگی در شرق آفریقا
▪ ۶۵/۱ میلیون سال پیش: ابزارهای سنگی اصلاح شده در کنیا
▪ ۴/۱ میلیون سال پیش: چاقو در اتیوپی
▪ ۱ میلیون سال پیش: مهار آتش و ضدعفونی کردن غذا و آب(پخت و پز) در شرق آفریقا
▪ ۵۰۰ هزار سال پیش: ساخت سرپناه
▪ ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار سال پیش: تن‌پوش
▪ ۴۰۰ هزار سال پیش: استفاده از رنگ در زامبیا
▪ ۴۰۰ هزار سال پیش: نیزه در آلمان
▪ ۲۰۰ هزار سال پیش: خاک سپاری در آفریقا
▪ ۱۰۰ هزار سال پیش: تیغه‌های کج در آفریقا و خاور نزدیک
▪ ۶۰ هزار سال پیش: قایق در گینه نو
▪ ۵۰ هزارسال پیش: فلوت در اسلوونی
▪ ۵۰ هزار سال پیش: کمان در تونس
▪ ۴۳ هزار سال پیش: استخراج معدن در سوازیلند و مجارستان
▪ ۳۷ هزار سال پیش: چوب خط در سوازیلند
▪ ۳۰ هزار سال پیش: سوزن خیاطی
▪ ۲۶ هزار سال پیش: سرامیک در موراویا
▪ ۱۷ هزار سال پیش: طناب پیچیده (احتمالاً خیلی پیش از آن هم بوده است)
▪ ۱۵ هزار سال پیش: بومرنگ در استرالیا
▪ ۱۲ هزار سال پیش: سبد بافی
● دهمین هزاره پیش از میلاد
▪ کشاورزی
▪ نوشابه‌های الکلی
▪ خشت در خاور نزدیک
▪ ۹۵۰۰ سال پیش از میلاد: انبار غلّه در اردن
● نهمین هزاره پیش از میلاد
▪ ۸۷۰۰ سال پیش از میلاد: فلز کاری در میان دورود (بین‌النهرین)
▪ ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد: دیوار کشی