▪ اسکی در اسکاندیناوی
● دومین هزاره پیش از میلاد
▪ آهن در قفقاز
▪ عطر در میان دورود
▪ شمشیر برنزی در میان دورود
▪ شیشه در مصر
▪ ارابه چرخی در هند و ایران
▪ ساعت آبی در مصر
▪ شمشیر آهنی
▪ زنگ در چین
▪ ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد: سکّه در چین
▪ نخستین هزاره پیش ازمیلاد
▪ تیر کمان در خاور نزدیک
▪ چرخ دنده در چین و یونان
▪ پنس (انبرک) در روم باستان
▪ چاقوی جراحی در روم باستان
▪ سوزاندن محل زخم در روم باستان
▪ آینه فلزی در روم باستان
▪ قیچی در روم باستان
▪ سوزن جراحی در روم باستان
▪ عمل آب مروارید چشم در روم باستان
▪ اسلحه فوت‌کردنی (دمیدنی) در هند
▪ گلوله آهنی در هند
▪ ۶۰۰ سال پیش از میلاد: الفبای لاتین در روم باستان
▪ ۵۹۲ سال پیش از میلاد: لنگر در یونان
▪ ۵۰۰ سال پیش از میلاد: شکر در هند
▪ ۵۰۰ سال پیش از میلاد: پل دندان در ایتالیا
▪ ۵۰۰ سال پیش از میلاد: بادبادک در چین
▪ ۵۰۰ سال پیش از میلاد: جراحی پلاستیک در هند
▪ ۵۰۰ سال پیش از میلاد: جراحی زیبایی
▪ ۴۰۰ سال پیش از میلاد: فوتبال در چین
▪ ۳۵۰ سال پیش از میلاد: چرخ آبی در هند
▪ ۳۵۰ سال پیش از میلاد: آسیاب آبی در هند
▪ ۳۰۰ سال پیش از میلاد: کانال آب در روم باستان
▪ ۳۰۰ سال پیش از میلاد: قطب نما (جهت‌یاب) در چین
▪ ۳۰۰ سال پیش از میلاد: دایره‌المعارف (جمع‌آوری درس‌های افلاطون) در یونان
▪ ۳۰۰ سال پیش از میلاد: پیچ در یونان
▪ ۲۵۰ سال پیش از میلاد: اهرم در یونان
▪ ۲۰۰ سال پیش از میلاد: قرقره در یونان (ارشمیدس)
▪ ۲۰۰ سال پیش از میلاد: کیلومتر شمار در یونان (ارشمیدس)
▪ ۲۰۰ سال پیش از میلاد: نعل اسب در روم باستان
▪ ۱۵۰ سال پیش از میلاد: ساعت کوکی
▪ ۱۰۰ سال پیش از میلاد: شیشه‌گری در روم باستان
▪ ۱۰۰ سال پیش از میلاد: کاغذ پوستی در پرگامون
▪ ۴۰ سال پیش از میلاد: یاتاقان در روم باستان
● نخستین هزاره پس از میلاد
▪ سال ۵۰: قالب خشتی در فرانسه
▪ سال ۷۷: دایره‌المعارف جامع
▪ سال ۱۰۰: گرمایش مرکزی در امپراطوری روم
▪ سال ۱۰۵: کاغذ در چین
▪ سال ۱۳۲: زلزله نگار ابتدایی در چین
▪ سال ۲۰۰: نعل اسب در آلمان
▪ سال ۳۰۰: خمیردندان در مصر (امپراطوری روم)
▪ سال ۴۰۰: قلاده اسب در چین
▪ سال ۵۰۰: چرخ ریسندگی در هند
▪ سال ۵۹۸: کاغذ توالت در چین
▪ سال ۷۰۰: قلم پر
▪ سال ۷۰۰: اسطرلاب برنجی
▪ سال ۷۲۱: دستگاه تقطیر در عراق
▪ سال ۷۲۱ تا ۸۱۵: الکل تقطیر شده در عراق
▪ سال ۷۲۱ تا ۸۱۵: شراب تقطیر شده در عراق
▪ سال ۷۲۵: سازوکار چرخ دنگ ساعت در چین
▪ سال ۸۰۰ تا ۸۷۳: بندآور در عراق
▪ سال ۸۰۰ تا ۸۷۳: بندآور شناور در عراق
▪ سال ۸۰۰ تا ۸۷۳: ماشین برنامه‌پذیر در عراق
▪ سال ۸۱۰ تا ۸۸۷: شیشه از سنگ در آندلس
▪ سال ۸۱۰ تا ۸۸۷: عینک
▪ سال ۸۵۲: چتر نجات در آندلس
▪ سال ۸۶۵ تا ۹۰۰: نفت سفید در ایران (رازی)
▪ سال ۸۶۵ تا ۹۰۰: لامپ نفتی در ایران (رازی)
▪ سال ۸۶۵ تا ۹۲۵: صابون جامد در ایران (رازی)
▪ سال ۸۰۰: سرنگ در عراق
▪ سال ۸۰۰: آسیاب بادی در ایران
▪ سال ۸۰۰: باروت در چین
▪ سال ۹۰۰: اسکناس در چین
▪ سال ۹۵۳: خودنویس در مصر
▪ سال ۹۹۴: دستگاه زاویه‌یاب نجومی در ایران (ابومحمد خجندی)
▪ قهوه در اتیوپی
▪ چینی در چین
▪ شطرنج در هند
▪ پنجره شیشه‌ای در امپراطوری اعراب
▪ شربت در امپراطوری اعراب
▪ قرع درامپراطوری اعراب
● قرن یازدهم
▪ سال ۱۰۰۰: آونگ در مصر
▪ سال ۱۰۰۰: چاقوی جراحی در آندلس
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۳۷: دماسنج در ایران (ابوعلی سینا)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۳۷: تقطیر بخار در ایران (ابوعلی سینا)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۳۷: اسطرلاب خطی در ایران (ابوریحان بیرونی)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۴۸: نقشه کروی در ایران (ابوریحان بیرونی)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۴۸: بالون آزمایشگاه در ایران (ابوریحان بیرونی)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۴۸: چگالی سنج در ایران (ابوریحان بیرونی)
▪ سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۴۸: واحد اندازه‌گیری مخروطی در ایران (ابوریحان بیرونی)
▪ سال ۱۰۱۱ تا ۱۰۲۱: آینه سهمی در عراق
▪ سال ۱۰۱۱ تا ۱۰۲۱: دوربین در عراق
▪ سال ۱۰۲۸ تا ۱۰۸۷: خط استوا در آندلس
▪ سال ۱۰۸۸: ساعت مکانیکی در چین
▪ سال ۱۰۸۸: برج ساعت در چین
▪ اسطرلاب مکانیکی در آندلس